Bachelorprosjekt 2010

 

Tittel - norsk: AndroidSim - en distribuert løsning for interaksjon mellom håndholdte Android-enheter og geosimulatorer med støtte for .KML-filer.


Tittel - engelsk: AndroidSim - a distributed system for interaction between handheld Android-units and geosimulators supporting .KML-files.

Oppgave nr.: 26

Oppgavestiller: Statoil, Kongsberg Sim og AITeL HIST

 

Kontaktperson:

Tomas Holt

 

Telefon:

73 55 95 70

E-postadresse:

tomas.holt@hist.no

 

Postadresse:

HiST

E.C. Dahlsgt. 2

7004 Trondheim

Studenter (navn og klasse): Eirik Fauske (3ING), Lars Moland Eliassen (3ING)

Veileder ved HiST: Tomas Holt

Stikkord som beskriver innholdet i oppgaven:

 

Android, Java, KML, Google Earth

Distribuert

 

Sammendrag:

Vi har laget en distribuert løsning som gjør det mulig for håndholdte enheter som kjører Android å koble til en tjener og sende regelmessige posisjonsoppdateringer som innebærer GPS-posisjon og kompasskurs. Tjeneren vil da få opp enhetens nåværende posisjon i en geosimulator som støtter KML-formatet, f.eks Google Earth. Enhetene kan ta bilder og sende disse inn til tjener som kan videresende til de andre enhetene der de dukker opp i klientens Google Maps på den posisjonen bildet ble tatt. Tjener kan også sette inn bildet i riktig posisjon i Google Earth.


Produserte resultater er tilgjengelig på følgende måte (sett kryss):

X

fins i arkiv på avdelingsbiblioteket, åpent tilgjengelig

 

fins i arkiv på avdelingsbiblioteket. Tilgjengelig etter avtale med oppgavestiller.

 

publisert på www - oppgi URL:
Kun URL'er som er rimelig permanente er av interesse.