Bachelorprosjekt 2011

 

Tittel - norsk: Naturtro visualisering av menneskelige bevegelser
Tittel - engelsk: Realistic visualization of human motion

Oppgave nr.: 9

Oppgavestiller: HIST AITeL

 

Kontaktperson:

Tomas Holt

 

Telefon:

73 55 95 70

E-postadresse:

tomas.holt@hist.no

 

Postadresse:

E.C. Dahls gate 2

Studenter (navn og klasse): Håkon Hjelde Wold(3ING) og Christian Aleksander Lysne(3ING)

Veileder ved HiST: Tomas Holt

Stikkord som beskriver innholdet i oppgaven:

C++, Ogre, wxWidgets, Bullet, MotionCapture, MakeHuman, Blender,

Locmoc

 

 

Sammendrag:

Vi har laget et program for visualisering av menneskelige bevegelser. Programmet tar inn data i form av 3D-punkter, som det gjør om til bevegelser av en 3D-modell (kalt en avatar). Funksjonaliteten i programmet gjør det mulig å studere opptakene fra flere vinkler og i flere situasjoner. Det støtter både lesing fra filer, og direkte overføring gjennom socket. Det som kreves av opptakene er kun at personen i opptakene har en forhåndsbestemt utgangsposisjon, og at man definerer en eller flere ”rotmarkører”. Programmet vil automatisk skalere avataren og tilordne markørene til riktig bein/ledd. Det er også lagt til fysikk ved hjelp av biblioteket ”Bullet” i den virtuelle verdenen, slik at avataren kan interagere med den.


Produserte resultater er tilgjengelig på følgende måte (sett kryss):

 

fins i arkiv på avdelingsbiblioteket, åpent tilgjengelig

X

fins i arkiv på avdelingsbiblioteket. Tilgjengelig etter avtale med oppgavestiller.

 

publisert på www - oppgi URL:
Kun URL'er som er rimelig permanente er av interesse.