Bachelorprosjekt v2011

 

Tittel - norsk: Blender-modul for planlegging av bevegelsesopptak og generering av syntetiske silhuettbilder, samt analyseverktøy for evaulering av markørløse bevegelsesfangstalgoritmer.
Tittel - engelsk: Blender module for planning of motion capture and generating synthetic silhouette images, and analysis tool for evaluation of markerless motion capture algorithms.

Oppgave nr.: 009E

Oppgavestiller:

 

Kontaktperson:

Rune Havnung Bakken

 

Telefon:

934 93 598

E-postadresse:

rune.h.bakken@hist.no 

 

Postadresse:

Kontor BR255 i andre etasje Brygghuset 

Studenter (navn og klasse): Dag Stuan og Geir Hauge

Veileder ved HiST: Rune Havnung Bakken

Stikkord som beskriver innholdet i oppgaven:

 

 

 

Bevegelsesfangst, Blender, Python, Simulering, Markørløs bevegelsesfangst, asf og amc

Sammendrag:

Vi har laget et system som genererer et sammenligningsgrunnlag mellom markørbasert og markørløs bevegelsesfangst. Systemet genererer silhuettbilder fra et brukervalgt antall kameraer, samt en oversikt over leddposisjoner for hvert tidssteg i bevegelsen. Systemet lar brukeren sammenligne dataene ved hjelp av grafer, og gjør det dermed enkelt å sammenligne markørløs og markørbasert bevegelsesfangst. Systemet støtter mange forskjellige armaturstørrelser og polygonmodeller, og brukeren kan lage kameraoppsett selv og lagre disse for senere bruk. Silhuettbildene kan også brukes til planlegging av opptak, og under utvikling av nye algoritmer for markørløs bevegelsesfangst. Bevegelsesdataene kommer fra CMUs database for bevegelsesfangst, og inneholder mer enn 2000 forskjellige bevegelser.


Produserte resultater er tilgjengelig på følgende måte (sett kryss):

X

fins i arkiv på avdelingsbiblioteket, åpent tilgjengelig

 

fins i arkiv på avdelingsbiblioteket. Tilgjengelig etter avtale med oppgavestiller.

 

publisert på www - oppgi URL:
Kun URL'er som er rimelig permanente er av interesse.