Høgskolen i Sør-Trøndelag
Avdeling for informatikk og e-læring

Bacheloroppgave 2012
Studium: Dataingeniør

 

Tittel - norsk: Programvare for Vizlab - En applikasjon for opptak, videovising og konfigurering av synkroniserte videokameraer.
Tittel - engelsk: Software for Vizlab - An application for recording, displaying video from and configuring synchronized video cameras.

Oppgave nr.: 30E

Oppgavestiller:   HiST AITeL

 

Kontaktperson: Tomas Holt

 

Telefon: 73 55 95 70

E-postadresse: tomas.holt@hist.no

 

Postadresse: E.C. Dahls gate 2

Studenter: Halvor Waaler Eggen

Veileder ved HiST: Tomas Holt

 

Sammendrag: En applikasjon utviklet for Vizlab for å gjøre synkroniserte opptak, samt vise videostrømmen fra og konfigurere flere videokameraer fra Point Grey. Applikasjonen er utviklet i C++, og benytter seg av Qt-rammeverket for tegning på skjerm. Applikasjonen er utviklet for bruk på Windows og Ubuntu Linux.


Abstract in English: 
An application developed for Vizlab which allows the user to make synchronized recordings, as well as displaying the video stream from and configuring multiple Point Grey video cameras. The application is developed in C++, and uses the Qt framework to draw on screen. The application is developed for use on the Windows and Ubuntu Linux platforms.


I henhold til kontrakt inngått mellom HiST/AITeL, oppgavestiller og studenter gjelder følgende for publisering av resultater: Normalsituasjonen er at rettigheter til å framstille kopier og å videreutvikle produktet og/eller metoder tilfaller HiST. Alle resultater er åpent tilgjengelig. Eventuelle avvik fra normalsituasjonen er markert med kryss nedenfor:

 

Avvik fra normalsituasjonen: Oppdragsgiveren kan utnytte produktet kommersielt og videreutvikle produktet/metoden. Høgskolen vil ikke utnytte produktet kommersielt, men vil kunne arbeide videre med den grunnlagskompetansen som er vunnet gjennom prosjektet.

 

Avvik fra normalsituasjonen: Studenten(e) kan utnytte produktet kommersielt og videreutvikle produktet/metoden.

 

Avvik fra normalsituasjonen: Resultatene fra arbeidet er sperret og kun tilgjengelig etter avtale med oppdragsgiver.