Bacheloroppgave 2011/2012
Studium: Dataingeniør

 

Tittel - norsk: 3D-Visualisering av partikkelbevegelse i væskestrømmer
Tittel - engelsk: 3D particle flow visualization

Oppgave nr.: 38a

Oppgavestiller:  Sintef, Fiskeri og havbruk (SFH) og AITeL

 

Kontaktperson: Thomas A. McClimans

 

Telefon: 91549447

E-postadresse: thomas.a.mcclimans@sintef.no

 

Postadresse:

Studenter: Per Arne Vidar Sjønøst

Veileder ved HiST: Jan H. Nilsen

 

Sammendrag:

SINTEF Fiskeri og Havbruk utfører en rekke labforsøk hvor de ser på hvordan strømmene i havet oppfører seg. Et dataprogram analyserer bildene som blir tatt, og generer partikkelbaner. Resultatene fra denne analysen blir visualisert i produktet som er laget. Produktet gjenskaper forsøket, og gir brukeren mulighet til å se partikkelbanene i 3D. Det er også laget funksjonalitet for sammenkobling av partikkelbaner, visualisering av tetthetsplan og grafing av partikkelbaner. Teknologi: C# 4.0, OpenTK, OpenGL. Platform: Windows


Abstract in English:

SINTEF Fisheries and Aquaculture performs a series of laboratory experiments in which they look at how the ocean currents behave. A computer program analyzes the captured images to generate particle trajectories. The results of this analysis are visualized in the product that has been made. The product recreates the experiment, and allows the user to see particle trajectories in 3D. Functionality is added for linking particle trajectories, visualization of density planes and graphing of particle orbits.


I henhold til kontrakt inngått mellom HiST/AITeL, oppgavestiller og studenter gjelder følgende for publisering av resultater: Resultatene fra arbeidet er sperret og kun tilgjengelig etter avtale

med HiST. SFH har bruksrett til programvaren regulert i henhold til avtale signert 1/12-2011 mellom SFH og HiST.

 

Avvik fra normalsituasjonen: Oppdragsgiveren kan utnytte produktet kommersielt og videreutvikle produktet/metoden. Høgskolen vil ikke utnytte produktet kommersielt, men vil kunne arbeide videre med den grunnlagskompetansen som er vunnet gjennom prosjektet.

 

Avvik fra normalsituasjonen: Studenten(e) kan utnytte produktet kommersielt og videreutvikle produktet/metoden.

X

Avvik fra normalsituasjonen: Resultatene fra arbeidet er sperret og kun tilgjengelig etter avtale

med HiST. SFH har bruksrett til programvaren regulert i henhold til avtale signert 1/12-2011 mellom SFH og HiST.