Høgskolen i Sør-Trøndelag
Avdeling for informatikk og e-læring

Bacheloroppgave 2013
Studium: Dataingeniør

 

Tittel - norsk:
Distribuert system av Mini-PCer mot PointGrey videokameraer. Utviklet vha Java og C++.
Tittel - engelsk:
Distributed system of Mini-PCs with PointGrey video cameras. Developed using Java and C++.

Oppgave nr.: 11

Oppgavestiller:  3d Motion Technologies

 

Kontaktperson: Tomas Holt

 

Telefon: 73 55 95 70

E-postadresse: tomas.holt@hist.no

 

Postadresse: E.C. Dahls gt. 2, 3.etg

Studenter: Mats Jørgensen og Gul Autmanzai

Veileder ved HiST: Tomas Holt

 

Sammendrag:
Et distribuert system av mini-PCer og videokameraer er utviklet for 3d Motion Technologies. Systemet er brukt for å undersøke om mini-PCer kan brukes for å avlaste lagringen og prosesseringen av bilder, som normalt sett gjøres av én PC. Tjeneren kontrollerer klientene og er utviklet i Java, mens klienten er utviklet i C++ og benytter FlyCapture2 API for å manipulere kameraene. Systemet er utviklet for både Windows og Linux.


Abstract in English: 
A distributed system, of mini-PCs and video cameras, is developed for 3d Motion Technologies. The system is used to find out whether or not mini-PCs are able to relieve the one computer that usually does the saving and processing of images. The server has full control over every client, and is developed using java. The client is developed using C++ the FlyCapture2 API to manipulate the cameras. The system is cross-platform to the extent of Windows and Linux.


I henhold til kontrakt inngått mellom HiST/AITeL, oppgavestiller og studenter gjelder følgende for publisering av resultater: Normalsituasjonen er at rettigheter til å framstille kopier og å videreutvikle produktet og/eller metoder tilfaller HiST. Alle resultater er åpent tilgjengelig. Eventuelle avvik fra normalsituasjonen er markert med kryss nedenfor:

 X

Avvik fra normalsituasjonen: Oppdragsgiveren kan utnytte produktet kommersielt og videreutvikle produktet/metoden. Høgskolen vil ikke utnytte produktet kommersielt, men vil kunne arbeide videre med den grunnlagskompetansen som er vunnet gjennom prosjektet.

 

Avvik fra normalsituasjonen: Studenten(e) kan utnytte produktet kommersielt og videreutvikle produktet/metoden.

 X

Avvik fra normalsituasjonen: Resultatene fra arbeidet er sperret og kun tilgjengelig etter avtale med oppdragsgiver.