Høgskolen i Sør-Trøndelag
Avdeling for informatikk og e-læring

Bacheloroppgave 2013
Studium: Dataingeniør

 

Tittel - norsk: Visualisering av menneskelig bevegelse med Blender, Motion Builder m.fl :
Tittel - engelsk: Visualization of human movement with Blender, Motion Builder m.fl

Oppgave nr.: 12

Oppgavestiller:  3d Motion Technologies

 

Kontaktperson:Tomas Holt

 

Telefon: 73 55 95 70

E-postadresse: tomas.holt@hist.no

 

Postadresse: HiST

Studenter: Hans Olav Fossedal Hernes, Johan Skottnes Tøgersen, Ole Lillemyr Steinveg

Veileder ved HiST: Tomas Holt

 

Sammendrag: Høgskolen i Sør-Trøndelag sin forskningsavdeling, VizLab, har eget utstyr for opptak av menneskelige bevegelser, bestående av ett sett med flere kameraer som er tilknyttet en stasjonær datamaskin. I den samme datamaskinen har VizLab også en egenutviklet visualiseringsapplikasjon som kan vise det opptaket som er gjort, samtidig som de kan hente ut bevegelsesdataene fra opptaket. Dette prosjektet har som mål å få kartlagt hvilke tilsvarende applikasjoner som kan benyttes til det samme formålet, og hvilke styrker og svakheter hver enkelt applikasjon har. Resultatene har blitt dokumentert ned og vil bli presentert for leser i Hovedrapporten.


Abstract in English:  Hogskolen I Sor-Trondelag its research department, VizLab, have own equipment for recording human motion capture, consisting of a set of several cameras that are connected to a desktop computer. In the same computer VizLab also have a proprietary visualization application that can display the recording that has been done, they have also the ability to extract just the motion data from the recording. This project aims to map the corresponding applications that can be used for the same purpose, and the strengths and weaknesses of each application will have been tested by the project group. The results have been documented and will be presented to the reader in the document called Hovedrapporten.


I henhold til kontrakt inngått mellom HiST/AITeL, oppgavestiller og studenter gjelder følgende for publisering av resultater: Normalsituasjonen er at rettigheter til å framstille kopier og å videreutvikle produktet og/eller metoder tilfaller HiST. Alle resultater er åpent tilgjengelig. Eventuelle avvik fra normalsituasjonen er markert med kryss nedenfor:

 

Avvik fra normalsituasjonen: Oppdragsgiveren kan utnytte produktet kommersielt og videreutvikle produktet/metoden. Høgskolen vil ikke utnytte produktet kommersielt, men vil kunne arbeide videre med den grunnlagskompetansen som er vunnet gjennom prosjektet.

 

Avvik fra normalsituasjonen: Studenten(e) kan utnytte produktet kommersielt og videreutvikle produktet/metoden.

 

Avvik fra normalsituasjonen: Resultatene fra arbeidet er sperret og kun tilgjengelig etter avtale med oppdragsgiver.