Bacheloroppgave 2014
Studium: Dataingeniør

 

Tittel - norsk: MoCap Remote – Android applikasjon for fjernstyring av 3D Motion Technologies system
Tittel - engelsk: MoCap Remote – Android application for the remote control of 3D Motion Technologies system

Oppgave nr.:38E

Oppgavestiller: 

 

Kontaktperson: Tomas Holt

 

Telefon: 930 57 750

E-postadresse: tomas.holt@hist.no

 

Postadresse: AITeL E.C Dahls gt. 2, 7012 Trondheim

Studenter: Steffen G. Stahl, Glenn Skår, Terje Dalseng

Veileder ved HiST: Tomas Holt

 

Sammendrag: Vi har utviklet en Android applikasjon som kan fjernstyre 3D motion Technologies system over internett. Brukeren kan starte prosesser, vise informasjon og resultater fra kalibrering eller kjøring fra programmet.


Abstract in English: We have developed an Android Application that serves to function as a remote for 3D motion Technologies system over the internet. The user can start processes, show information and results from calibrating or running the program.


I henhold til kontrakt inngått mellom HiST/AITeL, oppgavestiller og studenter gjelder følgende for publisering av resultater:
Normalsituasjonen er at rettigheter til å framstille kopier og å videreutvikle produktet og/eller metoder tilfaller HiST. Alle resultater er åpent tilgjengelig. Eventuelle avvik fra normalsituasjonen er markert med kryss nedenfor:

 

Avvik fra normalsituasjonen: Oppdragsgiveren kan utnytte produktet kommersielt og videreutvikle produktet/metoden. Høgskolen vil ikke utnytte produktet kommersielt, men vil kunne arbeide videre med den grunnlagskompetansen som er vunnet gjennom prosjektet.

 

Avvik fra normalsituasjonen: Studenten(e) kan utnytte produktet kommersielt og videreutvikle produktet/metoden.

 

Avvik fra normalsituasjonen: Resultatene fra arbeidet er sperret og kun tilgjengelig etter avtale med oppdragsgiver.